Przebudowa DP1584N

20.05.2024 13:59:00
Przebudowa drogi powiatowej 1584N Kiemławki Wielkie - Winda

Zmiana organizacji ruchu na DW 221

10.05.2024 06:06:00
Na drodze wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Lublewo Gdańskie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu (TOR): Od dnia 10.05.2024 r. od godz. 7.00 wprowadzony zostanie objazd dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zjazd na Węźle Karczemki S6 w kierunku m. Lniska (DK7) - Przyjaźń - Łapino - Kolbudy. Jest to związane z kolejnym etapem budowy węzła Lublewo w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na odcinku Żukowo – Węzeł Gdańsk Południe. Organizacja ruchu potrwa kilka miesięcy. Na bajpasie wzdłuż istniejącego odcinka drogi DW221 mogą się poruszać pojazdy do 3,5 tony – ruch będzie się odbywał w obu kierunkach.

Utrudnienie na DK28

08.05.2024 11:15:00
Przebudowa odc. drogi DK28 w miejscowości Rabka-Zdrój

Jakość powietrza - PM10

07.05.2024 12:54:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Ryzyko PM10

23.04.2024 12:15:00
W dniach 23.04.2024 r. - 31.12.2024 r. na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Jakość powietrza pow. nowomiejski

22.04.2024 14:14:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

11.04.2024 11:26:00
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

11.04.2024 11:24:00
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

Utrudnienia na dp 1610N

11.03.2024 12:27:00
Utrudnienia w związku z remontem DP 1610N.

Pow. o ryzyku przekr. pyłu PM10 - 35 dni

26.02.2024 14:48:00
Ryzyko wyst. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko przekroczenia poziomu PM10

22.02.2024 13:05:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM 10 na terenie m. Nowa Ruda.

Utrudnienie DK91 m. Radomsko

07.11.2023 09:00:00
m. Radomsko ul. Narutowicza - budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Pracami objęty zostanie odcinek trasy o dł. ok. 1,8 km między rondem i ul. Witosa.

Zwiększona obecność Wojska Polskiego

15.09.2023 16:31:00
Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim
liczba pozycji: 73 - strona 4 z 4 łącznie