Komunikaty Meteorologiczne

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. śląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. wielkopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

Woj. zachodniopomorskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.

czytaj więcej

Woj. łódzkie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

czytaj więcej

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, pomorskie, środkowa strefa brzegowa, od 05.12 do 06.12 silny wiatr do 7 B.

czytaj więcej

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, zachodnia strefa brzegowa, od 05.12 do 06.12 silny wiatr do 7 B.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 15
Pobierz wersję XML