Integracja z zewnętrznymi aplikacjami

Strony prezentujące komunikaty, kategorie oraz województwa, posiadają odnośnik Pobierz wersję XML umiescowiony w prawym dolnym rogu.

Dane w formacie XML są dostępne publicznie

Dostępne są też dane w formacie JSON - szczegóły w zakładce "Komunikaty - struktura adresu url"

Spis odnosników z danymi dostępny jest w następnej zakładce

Istnieje możliwość pobierania listy komunikatów w zależności od kategorii oraz województwa. Można skorzystać ze stronicowania wyników.
Schemat adresu url umożliwiający modyfikację powyższych parametrów wygląda nastepująco:

http://komunikaty.tvp.pl/komunikatyxml/ WOJEWÓDZTWO / KATEGORIA / NUMER STRONY Z WYNIKAMI ?_format=xml

Parametr WOJEWÓDZWO powinien być przekazany małymi literami a polskie znaki powinny zostać zastąpione poprzedzającymi je literami alfabetu.

np.:

ł = l
Ś = s

Lista województ jest dostepna pod adresem http://komunikaty.tvp.pl/wojewodztwa?_format=xml, zaś oczekiwany parametr jest reprezentowany przez <slug></slug>

np.:

<slug>dolnoslaskie</slug>

Parametr KATEGORIA powinien być przekazany małymi literami a polskie znaki powinny zostać zastąpione poprzedzającymi je literami alfabetu.

np.:

ł = l
Ś = s

Lista kategorii jest dostepna pod adresem http://komunikaty.tvp.pl/kategorie?_format=xml, zaś oczekiwany parametr jest reprezentowany przez <slug></slug>

np.:

<slug>stany-wod</slug>

Parametr NUMER STRONY Z WYNIKAMI jest liczbą całkowitą gdzie górną wartość otrzymamy w wyniku ilorazu ilości wyników dla danego rządania dzielonego przez 20 ( domyślna wartość wyświetlanych pozycji na stronę).
Wartość parametru wyświetlanych pozycji na jedną stornę można pobrać z adresu url http://komunikaty.tvp.pl/komunikatyxml/wszystkie/wszystkie/1?_format=xml. Właściwa informacja jest przchowywana w atrybucie itemsPerPage parametru pagination_info.
Wprowadzając wartośc 0 - otrzymamy wszystkie pozycje, z pominięciem funkcjonalności stronicowania.

Parametr _format zadecyduje o formacie zwracanych danych. Dostępne są wartości "xml", "json" odpowiednio dla formatów XML oraz JSON.

Funkcjonalność wyszukiwana wykorzystuje parametry dodawane do adresu url:

  • search
  • from
  • to
np.:

http://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/wszystkie/wszystkie?search=Silny%20wiatr&from=2013-10-26&to=2013-10-29

Strony prezentujące komunikaty, mogą zostać wyświetlone w "czystej postaci" (bez elementów nawigacji) poprzez dodanie do adresu url parametru integration=1

Po zalogowaniu się istnieje możliwość wgrania własnego pliku css i załączenie go w parametrze adresu url o nazwie theme

np.:

http://komunikaty.tvp.pl/?theme=cyborg&integration=1

Po zalogowaniu się istnieje możliwość wgrania własnego pliku css i załączenie go w parametrze adresu url o nazwie theme. System tematów bazuje na frameworku Twitter bootstrap

np.:

http://komunikaty.tvp.pl/?theme=wlasnytemat