Komunikaty Ogólne

Zakaz kąpieli na plażach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, od 17 sierpnia br., ze względu na obecność sinic.

czytaj więcej

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Odry na obszarze województwa lubuskiego, które obowiązuje do 22.08.2022 r.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.

czytaj więcej

Policja ostrzega – w dniu dzisiejszym na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano próby wyłudzeń pieniędzy.

czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry

czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry .Treść rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dzienniki.l

czytaj więcej

Komunikat w sprawie śniętych ryb w rzece Odra.

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność.

czytaj więcej

Komunikat w sprawie śniętych ryb w rzece Odra.

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność!

czytaj więcej

Od 1 lipca do 15 września 2022r. obowiązuje zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

W dniach 22.08 - 31.08.2022 pomiędzy Katowicami a Łaziskami Górnymi Brada wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

czytaj więcej

Przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

czytaj więcej

liczba pozycji: 25 - strona 1/2
Pobierz wersję XML