Komunikaty Wszystkie kategorie

Komunikat dot. przejść granicznych z Niemcami - woj. lubuskie

czytaj więcej

stan wody: 191 cm
stan ostrzegawczy: 320 cm
stan alarmowy: 340 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 100 cm
stan ostrzegawczy: 270 cm
stan alarmowy: 300 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Woj. wielkopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

czytaj więcej

Prace związane z przebudową mostu drogowego (w ciągu drogi krajowej DK 31) w Kostrzynie nad Odrą

czytaj więcej

W dniu 06.12.2023 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3).

czytaj więcej

Oblot samolotu w dniach 6-8.12.2023 r. w godzinach 09:00 – 16:00.

czytaj więcej

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzeką Lubieńką w m. Wilkowiczki gm. Choceń

czytaj więcej

m. Radomsko ul. Narutowicza - budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Pracami objęty zostanie odcinek trasy o dł. ok. 1,8 km między rondem i ul. Witosa.

czytaj więcej

prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1466 K

czytaj więcej

Prosna górna (łódzkie, opolskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. Warszawa Centrum

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Państwowej Służby Hydrologicznej nr 7/2023.

czytaj więcej

Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim

czytaj więcej

liczba pozycji: 319 - strona 15/16
Pobierz wersję XML