Komunikaty Wszystkie kategorie

Ostrzeżenie hydrologiczne - na obszarze zlewni Kanału Mosińskiego

czytaj więcej

SUSZA HYDROLOCZNA zlewnia WEŁNA, od godz. 10:40 dnia 16.06.2023r. do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Wełny spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

czytaj więcej

Susza hydrologiczna od dnia 15.06.2023r. godz. 11.17 do odwołania na obszarze zlewni srodkowej i dolnej Prosny

czytaj więcej

Susza hydrologiczna: Przyrzecze Warta srodkowej od zbiornika Jeziorsko do Welny (kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna: Warta środkowa od Zbiornika Jeziorsko do Wełny (łódzkie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne - Susza hydrologiczna

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia dolnej Narwi, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 120 Zjawisko: susza hydrologiczna Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.06.2023 do odwołania Obszar: zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły

czytaj więcej

IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Tążyna od godz. 12:00 dnia 02.06.2023r. do odwołania.

czytaj więcej

SUSZA HYDROLOGICZNA Barycz od dnia 01.06.2023 do odwołania.

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia Pisy, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

SUSZA HYDROLOGICZNA Czerna Wielka od dnia 29.05.2023 do odwołania.

czytaj więcej

Utrudnienie DW784 (5+070 - 7+8000), odc. Stanisławice - Pławno. Rozbudowa drogi. Ruch sterowany sygnalizacją świetlną.

czytaj więcej

Powiaty: wejherowski, kościerski i lęborski obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 26.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 powiat: iławski, nidzicki, nowomiejski.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

UTRUDNIENIA DK 61 13+500 km. Trasa relacji Strzelno - Radziejów. Przyczyna utrudnienia - przebudowa drogi na odcinku 1100 m do 31.12.2023 r.

czytaj więcej

liczba pozycji: 350 - strona 17/18
Pobierz wersję XML