Komunikaty Ogólne

W dniu 25.09.2023 na terenie woj. pomorskiego, powiat słupski odnotowano próbę wyłudzenia pieniędzy od osoby starszej metodą na „na wnuczka/ na policjanta”.

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej.

czytaj więcej

W dniach 25 - 28.09.2023 r. na terenie woj. świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. Warszawa Centrum

czytaj więcej

W dniach 25.09-03.10.2023 r. na części terenu woj. łódzkiego odbędzie się zrzut szczepionki dla lisów. Szczegóły na stronie http://aph.org.pl/lodzkie"

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

czytaj więcej

Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim

czytaj więcej

W dniach 21-23 września 2023 r. na terenie województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

W dniach pomiędzy 23 a 25 września 2023 r. będzie wykonywany zrzut szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolnożyjących w woj. małopolskim.

czytaj więcej

W dniach 3.09.2023 - 11.11.2023 pomiędzy Zebrzydowicami a Cieszynem wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

W dniach od 21- 28.09.2023, 23 - 30.10.2023 oraz 2 - 3.11.2023 pomiędzy stacjami Koszęcin a Lubliniec wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

W dniach 3.09.2023 - 11.11.2023 pomiędzy Katowicami a Tarnowskimi Górami wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

W dniu 26.04.2023 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w roku 2023 przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

Powiaty: wejherowski, kościerski i lęborski obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego(20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 23 - strona 1/2
Pobierz wersję XML