Komunikaty Ogólne

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim.

czytaj więcej

Zagrożenie na granicy polsko - białoruskiej (pow. bialski i włodawski).

czytaj więcej

Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach.

czytaj więcej

Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

czytaj więcej

Usiłowanie oszustw na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim.

czytaj więcej

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o kąpieliskach w 2024 r.

czytaj więcej

W dni robocze od 10.06 do 30.08.2024 pomiędzy stacjami Tychy a Czechowice-Dziedzice wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 9.06 - 31.08.2024 pomiędzy Katowicami a Tarnowskimi Górami wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 9.06 - 31.08.2024 pomiędzy Pszczyną a Żorami wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

W dniach 23.04.2024 r. - 31.12.2024 r. na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

czytaj więcej

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

czytaj więcej

Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM 10 na terenie m. Nowa Ruda.

czytaj więcej

liczba pozycji: 16
Pobierz wersję XML