Zagrożenie pożarowe lasów

21.07.2024 15:15:00
WCZK informuje: od 21.07.2024 r., na terenach leśnych woj. lubuskiego obowiązuje II ( średni ) oraz III ( najwyższy ) stopień zagrożenia pożarowego.

Zagrożenie pożarowe lasów

21.07.2024 14:08:00
WCZK informuje: od 21.07.2024 r., na terenach leśnych woj. zachodniopomorskiego obowiązuje II ( średni ) oraz III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego.

Alert RCB

21.07.2024 12:10:00
Uwaga! Woda z wodociągu w m. Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych.

POLICJA OSTRZEGA

19.07.2024 20:39:00
wyłudzenia pieniędzy od starszej osoby metoda na "Policjanta"

Brak przydatności wody do kąpieli

19.07.2024 14:32:00
Brak przydatności wody do kąpieli, do odwołania, na terenie Kąpieliska Szczucze, w m. Golczewo, z powodu zakwitu sinic.

Okresowy zakaz wstępu do lasu

12.07.2024 16:05:00
Okresowy zakaz wstępu do lasu w Leśnictwach: Mendryny, Graszk i Gaj, powiat olsztyński.

Kąpieliska w 2024 r.

07.06.2024 14:18:00
Informacja Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o kąpieliskach w 2024 r.

Jakość powietrza PM 10

22.05.2024 12:34:00
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Jakość powietrza - PM10

07.05.2024 12:54:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Ryzyko PM10

23.04.2024 12:15:00
W dniach 23.04.2024 r. - 31.12.2024 r. na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Jakość powietrza pow. nowomiejski

22.04.2024 14:14:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

11.04.2024 11:26:00
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

11.04.2024 11:24:00
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

Pow. o ryzyku przekr. pyłu PM10 - 35 dni

26.02.2024 14:48:00
Ryzyko wyst. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko przekroczenia poziomu PM10

22.02.2024 13:05:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM 10 na terenie m. Nowa Ruda.

Zwiększona obecność Wojska Polskiego

15.09.2023 16:31:00
Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim
liczba pozycji: 16 - strona 1 z 1 łącznie