Komunikaty Wszystkie kategorie

Ostrzeżenie hydro 87 susza

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydro 85 susza

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 84 Zjawisko: susza hydrologiczna

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydro nr: 79 - susza hydrologiczna. Obszar: Przyrzecze Warty środkowej od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie).

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydro Nr: 39 - susza hydrologiczna obszar przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

czytaj więcej

susza hydrologiczna obszar Warta górna od Liswarty do Widawki, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

susza hydrologiczna dla obszaru Gwda (pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna od dnia 15.06.2023r. godz. 11.17 do odwołania na obszarze zlewni srodkowej i dolnej Prosny

czytaj więcej

Susza hydrologiczna: Przyrzecze Warta srodkowej od zbiornika Jeziorsko do Welny (kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna: Warta środkowa od Zbiornika Jeziorsko do Wełny (łódzkie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne - Susza hydrologiczna

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

liczba pozycji: 32 - strona 2/2
Pobierz wersję XML