Komunikaty Hydrologiczne

świętokrzyskie, zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz zlewnia Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody

czytaj więcej

liczba pozycji: 1
Pobierz wersję XML