Upał

21.07.2024 21:10:05
Woj. śląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach

Upał

20.07.2024 12:15:00
Woj. śląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Pow. o ryzyku przekr. pyłu PM10 - 35 dni

26.02.2024 14:48:00
Ryzyko wyst. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
liczba pozycji: 3 - strona 1 z 1 łącznie