Komunikaty Wszystkie kategorie

W dniach pomiędzy 23 a 25 września 2023 r. będzie wykonywany zrzut szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolnożyjących w woj. małopolskim.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 26.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

czytaj więcej

liczba pozycji: 22 - strona 2/2
Pobierz wersję XML