Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Głogowie przy ul. Wita Stwosza za okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu na terenie: miasta Głogów.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu: ok. 66 tys.

wróć do listy