Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za
okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego
poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatu pleszewskiego.

wróć do listy