Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w dniach od dnia 25.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dla powiatów: miasto Gorzów Wlkp., gorzowski, słubicki, sulęciński, świebodziński, miasto Sulęcin, miasto Wschowa, wschowski, miasto Nowa Sól, nowosolski.

wróć do listy