Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 25.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Obszar: miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle, gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice oraz miasta Krapkowice.
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: ok. 38 tys.

wróć do listy