Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM10Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej
w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego za okres od 28.03.2022 r. do 27.03.2023 r.
wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu
PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: miasta Lwówek Śląski.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.

wróć do listy