Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w dniu 24.03.2023 r. na terenie województwa opolskiego.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 24.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM2,5obejmuje
miasto i gminę Nysa
Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 28 tys.

Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/10168

wróć do listy