Biuro Prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie: susza hydrologiczna

W związku z niskimi przepływami wody w kolejnych dniach w zlewniach Kaczawy od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia Odry oraz Odry od ujścia Widawy do Ścinawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

wróć do listy