Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 w roku 2022 obejmuje teren:
• miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle;
• gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice;
• miasta i gminy Kluczbork.


Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 35 tys.


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6693


Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

wróć do listy